1 hektar tilplantet i forbehandlet landbrugsjord alt incl. Forår 2024

kr. 61.000,00 excl tax

Her får du vores ansatte rådgiver, Plantør René Frost, der sørger for alt:
Han medbringer selv 900 stiklinger efter dit valg + ukrudtsmåtter + vandingsanlæg og bestiller plantemaskine og klarer papirarbejdet.

Startgebyr 500,- + 3 timer til plantning = 1140,- + plantemaskine ca 2200,- + etablering af vandingsanlæg 8 timer = 3040,- + anlæg af ukrudtsmåtter 8 timer = 3040,- + 900 rodstiklinge = 22500,- + vandingsanlæg 10500,- + 900 ukrudtsmåtter 3800,- + 2 x overnatning 1500,- + diverse ekstra fittings + diverse uforudsete opgaver … + incl kørsel i Danmark …….. alt er + moms ALT i ALT kr 53000,- + moms

(Du skal selv skaffe 2 palledunke og du skal selv sørge for pløjning og harvning)
(forudsætter, at palledunke kan sættes højt i forhold til marken … ellers tilgår yderligere bygning af stativer til hævning på 1,5 meter over terræn)

Arbejdet udføres efter aftale (og plads i kalenderen) i perioden fra 25. maj og helt frem til 15 juni. Rodstiklingerne opbevares foreskriftsmæssigt af Paulownia Danmark frem til plantning.
Ekstra arbejde som f.eks. opsætning af vandpumpe eller gravning til drænbrønd afregnes på timebasis til 380,- + moms.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Denne pakkeløsning kræver, at du som kunde sørger for velbehandlet jord, der er renset for ukrudt mindst 4 måneder før plantning … enten med RoundUp eller med gentagne behandlinger med et eddikesyreprodukt 30 %. Der skal være pløjet mindst 2 måneder før anlæg og der skal være harvet / fræset / tromlet til en løs og homogen jord.

Ved anlægsstart vurderes det om jorden er tilstrækkeligt behandlet, og er den ikke det, vil der tilgå ekstra regning for mertid.

Startgebyr 500,- + 3 timer til plantning = 1140,- + plantemaskine ca 3200,- + etablering af vandingsanlæg 8 timer = 4040,- + anlæg af ukrudtsmåtter 8 timer = 3040,- + 900 rodstiklinge = 22500,- + vandingsanlæg 16500,- + 900 ukrudtsmåtter 3800,- + 2 x overnatning 1500,- + diverse ekstra fittings + diverse uforudsete opgaver … + incl kørsel i Danmark …….. alt er + moms ALT i ALT kr 61000,- + moms

(Du skal selv skaffe 2 palledunke og du skal selv sørge for pløjning og harvning til en løs, homogen jordmasse uden klumper)
(forudsætter, at palledunke kan sættes højt i forhold til marken … ellers tilgår yderligere bygning af stativer til hævning på 1,5 meter over terræn)

Etablering, der grundet utilstrækkelig jordbehandling, varer ud over 12 timer med 4 mand, vil blive faktureret efterfølgende med kr. 1100,- pr time.