Købs- og leveringsbetingelser

Handelsbetingelser:

Du gøres som køber udtrykkeligt opmærksom på, at vore paulownia stiklinger og rodklumper er DNA-beskyttede og patenterede. Der ligger et 40 år langt forsknings- og udviklingsarbejde bag disse specielle paulownia. Dette betyder, at du under ingen omstændigheder må opformere kloner/planter .

Vore kontraktlige agentforpligtelser indbefatter specifikke oplysninger omkring vore kunders ansvar på disse områder, og vor leverandør forbeholder derfor sin fulde ret til (via den kinesiske ambassade) at sagsøge eventuelle overtrædelser hos vore kunder.

I henhold om EU’s love om sporbarhed (Traces), er du som køber på et hvilket som helst tidspunkt forpligtet til at forevise plantninger af vore paulownia til relevante myndigheder. Du er ligeledes forpligtet til at oplyse om ikke identificerbare sygdomme i planterne. Alle vore planter / rødder er certificerede med europæisk plantepas.

I henhold til EUs forordning om fremmede, importerede arter er det pr 22. august 2022 ikke længere tilladt at opformere disse. Herunder henvises til EU Traces. (Sporbarhedsprincippet)

ALLE køb effektueres som GAVEKORT, der veksles til rigtige rodstiklinger i slutningen af April.

Du er som køber af vore certificerede og varemærkebeskyttede rødder IKKE BERETTIGET til kommercielt videresalg på nogen måde uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Paulownia Danmark

Når du bestiller kontrakt på / til planter eller rødder, er du sikret af købeloven, og dine penge bliver hævet, når kontraktlig kvittering eller rødderne er afsendt herfra.

Herefter indsættes beløbet på en spærret konto indtil dine egentlige planter/rødder er klar til afsendelse i april måned.

Dog tillader DIBS’ betalingssystem ikke betalinger længere end 31- 60 dage efter ordreafgivelse. Via din accept på at vente på eventuelle forsinkede varer, vil vi derfor hæve beløbet for ordren, og din vare vil derfor blive eftersendt ved ankomst til os.

Du kan bestille varer når-som-helst, men sæsonen for vore barrodsplanter er mellem den 15. april og den 15 maj og deadline for bestilling vil normalt være den 15. marts.
Så hvis du bestiller efter den 15. marts kan du tidligst regne med levering af rødder / planter omkring den næstkommende 20 april det følgende år.

Dog kan udbud af restpartier forekomme, og her vil deadline for bestilling/levering være særskilt nævnt.

1. Omfang

Paulownia Aps senr: 42340235 Skovvej 100, DK4220 Korsoer, Danmark. er via Paulownia APS dækkende over følgende handelsnavne og web-betegnelser:

Paulownia Scandinavia, Paulownia Danmark, Paulownia Norge, Paulownia Sverige; Paulownia Finland, Paulownia Estonia, Paulownia Lithaunia, Paulownia Latvia, Paulownia Baltic.

Paulownia Danmark har eksisteret som handelsfirma siden 1994 og er CVR registreret under samme momsnummer 26527597. I det efterfølgende nævnt som sælger.

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra sælger og for hvert online køb, der er indgået mellem sælger og forbrugeren.

Før online-køb er afsluttet, stilles teksten til disse vilkår og betingelser til rådighed for forbrugeren på vore web-sider og forbrugeren skal acceptere disse vilkår og betingelser ved at markere det relevante felt.

Du skal som køber hos Paulownia Danmark være særlig opmærksom på følgende:

Vi sælger primært importerede, desinficerede rødder til videre vækst. Disse rødder er certificerede via særlig kontrolenhed i EU. Af hensyn til EU’s sporbarhedsprincip under reglerne om plantepas, er vi som forhandler forpligtede at opbevare vore kunders kontaktinformationer i minimum 7 år.

Virksomheden forbeholder sig retten til ensidig at tilpasse disse vilkår og betingelser, i tilfælde af, at love eller forskrifter eller retspraksis kræver en ændring eller at ændre dem under forudsætning af, at forbrugeren øjeblikkeligt bliver informeret såfremt en igangværende ordre er under behandling og dermed ikke afsluttet. I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et tidspunkt helt eller delvist annulleres eller tilbageføres, forbliver de resterende bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser fuldt ud gældende. Sælger og forbrugeren vil høre hinanden for at aftale nye bestemmelser som erstatning for de udløbne bestemmelser, hvorved formålet med den oprindelige bestemmelse tages så meget som muligt i betragtning.

Anvendelse af ethvert køb eller andre generelle vilkår og betingelser, som forbrugeren bruger, afvises udtrykkeligt.

2. Tilbud

1. I tilfælde af at et tilbud har en begrænset varighed eller afgives under visse betingelser, vil dette blive angivet eksplicit i tilbuddet.

2. Tilbudet inkluderer en komplet og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og / eller tjenester, men er uden forpligtelse på alle tidspunkter. Hvis der bruges billeder, er dette den bedst mulige repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenbare fejl eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for sælger. Alle tilbudte varer er altid tilgængelige i mængder, der normalt er tilstrækkelige til salg – afhængig af sæson- og vejrafhængig tilgængelighed. Der er ingen juridisk ret til tilgængeligheden af alle tilbudte varer, og for alle tilbud gælder, ”så længe lager haves”. I tilfælde af udsolgte varer, annulleres handlen. Nye varer af samme art med andre priser kan, afhængigt af vejr og sæson, bestilles ved senere ordreafgivelse.

3. Hvert tilbud inkluderer information på en måde, som forbrugeren klart kan erkende, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Dette vedrører især:
– Prisen inklusive skat;
– eventuelle leveringsomkostninger
– den måde, hvorpå kontrakten indgås, og hvilke handlinger der er nødvendige hertil;
– gyldig eller ugyldig anvendelse af returretten
– metode til betaling, levering og udførelse af aftalen.
– den periode, inden hvilket tilbuddet skal accepteres, eller den periode, i hvilket sælger garanterer prisen;
– niveauet for frekvensen af internetkommunikation, i tilfælde af at omkostningerne ved anvendelse af teknikken til internetkommunikation beregnes på et andet grundlag end den normale basisrate for det anvendte kommunikationsmiddel;
– den måde, forbrugeren, inden han indgår kontrakten, kan kontrollere og om nødvendigt korrigere de data, som han har meddelt i henhold til aftalen;
– alle andre sprog ud over dansk, hvorunder aftalen kan indgås.

Reklamation og returnering:

Din reklamationsret som kunde:

Din reklamationsret som kunde:

Alle køb, er omfattet af gældende dansk købelov.

Efter købelovens gives der 24 måneders reklamationsret. Dog er reklamationsretten begrænset af varens naturlige holdbarhed/den holdbarhed som websiden www.paulownia.dk har stillet i udsigt – se evt. varens emballage.

Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af de varer, du reklamerer over.

Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af planterne eller anden skadeforvoldende adfærd. Vores plantevejledning SKAL være overholdt, og dette skal du kunne bevise ved reklamation.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig,

-dog skal du være opmærksom på, at vi ikke giver reklamationsret for barrods-planter, som ikke bliver returneret i original emballage senest 3 dage efter modtagelse. Dette skyldes, at rødderne risikerer at tørre ud ved forkert behandling fra kunden, og dermed er varen ødelagt.

Barrodsplanter skal derfor være fugtet ved rødderne inden returnering fra kunden, og returnering skal foregå senest 3 dage efter modtagelse.

Er reklamationen berettiget refunderer vi dit indbetalte beløb via DIBS/nets eller mobilepay eller bankoverførsel.

Nægtes modtagelse eller anses reklamationen for ikke berettiget returneres dit indbetalte beløb minus forsendelsesomkostninger.

Varen returneres til:

Paulownia Aps, Skovvej 100, 4220 Korsør, Danmark

Når du sender varen retur, bør du oplyse hvad problemet er, så præcist som muligt.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, tag et foto, og få en kvittering for afsendelse.

Vi bytter alle flerårige planter, der ikke gror, selv om de er blevet behandlet korrekt. Grogarantien gælder på disse betingelser: – At du kontakter os, inden planten graves op. Foto skal tinsendes os via mail – Kvittering skal medbringes eller sendes. – Planten/planterne skal medbringes/sendes, eller tydelig billeddokumentation skal sendes. – Reklamationerne skal ske senest én vækstsæson efter købsdato. – Planten/planterne er behandlet korrekt siden køb. –

Planten/planterne må ikke have været udsat for udtørring, frostskader eller fysiske skader, som følge af harebid, fejning og bid af hjortevildt, påkørsel, hærværk eller anden fysisk skade. Således gives der heller ikke vækstgaranti for planter, som er gået ud under en sommer-tørke-periode …. Husk derfor venligst at vande dine planter i vækstsæsonen gerne med siveslange mindst 2 liter pr plante minimum en gang om ugen i vækstsæsonen fra 1. maj til udgangen af oktober.

Der gives ikke vækstgaranti på planter, der plantes i krukker eller for planter, der er sat i jord med en grundvandsstand der er højere end 1,3 meter.

Kontakt os gerne på mobil +45 40532202 eller via mail: Contact@paulownia.dk hvis du har spørgsmål.

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen. Bemærk dog regler ovenfor eller nedenfor!

Eneste udgift du har, når du fortryder, er portoen til at sende varen tilbage til os.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.


Konsekvenser og returneringer

Hvis du ophæver aftalen, modtager du øjeblikkeligt alle betalinger, du har foretaget indtil dette punkt, eksklusive leveringsomkostninger. Dog senest 14 dage efter, at vi er blevet underrettet om din beslutning om at trække sig ud af aftalen. Vi betaler dig tilbage med den samme betalingsmetode eller via bankoverførsel/mobilepay, som du brugte til den originale transaktion, medmindre du udtrykkeligt er aftalt andet; under alle omstændigheder bliver du ikke debiteret for sådanne refusioner. Du er kun ansvarlig for afskrivning af de varer, der følger af brugen af varerne, som går ud over, hvad der er nødvendigt for naturen, bestemme egenskaberne og driften af varerne. Du skal straks returnere eller udlevere varerne til vores adresse, men under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dag, hvor du underrettede os om beslutningen om at annullere aftalen. Du er i tide, hvis du returnerer varerne inden perioden på 14 dage er udløbet.

Udelukket fra fortrydelsesretten er et forbrugerkøb, der vedrører levering af:
– Produkter, der ødelægges hurtigt, eller som har en begrænset holdbarhed;
– Produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
– Planter leveret som barrod / rodstiklinger / rodklumper er jfr. Købeloven ikke omfattet af en fortrydelsesret med mindre der indgåes en særlig aftale mellem sælger og køber på dette område.

Disse planter har en begrænset holdbarhed og tåler ikke at blive i emballagen for længe. Ved modtagelse af rødder, skal disse udpakkes af eventuel plasticemballage, og kan derefter opbevares i køleskab ved 3-4 grader i op til 5 uger før plantning. Her skal de være indpakket i papir eller pap.

Du skal returnere varerne til os uden forsinkelse, men under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underrettede os om beslutningen om at annullere aftalen. Du er i tide, hvis du returnerer varerne inden perioden på 14 dage er udløbet.
Hvis du bruger fortrydelsesretten, bærer du de direkte omkostninger til returnering af produktet. Når man bygger på fortrydelsesretten, tilbagebetales alle relevante beløb excl. forsendelse, der allerede er overført af forbrugeren, inden for 14 dage efter modtagelse af forbrugerens erklæring. Du er kun ansvarlig for afskrivning af de varer, der følger af brugen af varerne, hvilket går ud over, hvad der er nødvendigt for at bestemme varens art, egenskaber og funktion.
tillæg

For levende planter, der er dyrket i potter eller som klynger, skal planterne returneres i god stand og ubeskadiget til sælgers adresse. I mellemtiden skal planterne fjernes omhyggeligt fra emballagen og forsynes med vand for at forhindre skader og dehydrering af planterne.
Såfremt planter har pådraget sig tydelig rodskade og/eller udtørring i perioden fra levering til den af sælger opgivne postadresse eller returneres uafhentet fra et nærliggende postudleveringssted er sælger ikke på nogen måde forpligtet til refusion.
Hvis forbrugeren anvender sin ret til tilbagetrækning, er omkostningerne ved returnering for købers konto.

5. Købsprisen

1. Priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester er bruttopriser exclusive den gyldige moms, medmindre andet er angivet. Desuden er priserne inklusive transport- og / eller leveringsomkostninger, men eksklusive eventuelle toldomkostninger. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, forhøjes priserne men ikke på de tilbudte varer og / eller tjenester, undtagen i tilfælde af prisændringer som følge af ændringer i momssatsen.

Der fra sælgers side forbehold for retten til tillæg for transportomkostninger, hvis force majeure som pandemier eller fragttider/priser fra vor leverandør betinger dette.

2. I tilfælde af afvigelser fra ovenstående kan sælger tilbyde produkter og tjenester til variable priser, hvor priserne er udsat for udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke kan få indflydelse på. Denne afhængighed af udsving i det finansielle marked og det faktum, at de nævnte priser er foreslåede detailpriser, fremgår af tilbuddet.

3. Prisstigninger inden for tre måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af ændringer i lovgivning eller forskrifter.

4. Prisstigninger efter mere end tre måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis sælger har bestemt dette og:
a. Disse er resultatet af ændringer i lovgivning og forskrifter; eller
b. forbrugeren har myndighed til at annullere kontrakten med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

6. Overensstemmelse, garanti og ansvar

1. Sælger garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er angivet i tilbudet (hvor alle angivne størrelser kan have mindre afvigelser på op til 10%), de rimelige krav til pålidelighed og / eller eller brugervenlighed og de love og regler, der gælder på dagen for kontraktens indgåelse. Når aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden brug end normalt. Med brug af billeder stræber sælger efter at give det bedst mulige image af produkterne. Arten af produkter betyder, at den leverede (med hensyn til farve og / eller densitet) kan afvige fra det anvendte billede. Ovennævnte mulige afvigelser giver aldrig forbrugeren en ret eller krav i retning af sælger. Bemærk: de viste billeder kan variere afhængigt af sæson / blomstringstid, hvor du køber produkterne. Vi stræber efter at vise fotos af produkter, der er uforarbejdede, med komplette og rimelige dimensioner.

2. En garanti, der gives af sælger, fabrikant eller importør, ændrer ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan håndhæve over for iværksætteren på grundlag af kontrakten.

3. I tilfælde af, at sælger uanset årsag ikke desto mindre skal være ansvarlig for skader, vil denne skade ikke overstige fakturaens størrelse (ekskl. Moms) og under alle omstændigheder aldrig være højere end beløbet. at virksomhedens ansvarsforsikring betaler i det pågældende tilfælde. Iværksætteren er aldrig ansvarlig for indirekte skader, der måtte opstå som følge af de leverede varer, eller for varer, der bærer tydelige præg af misligholdelse fra købers side.

7. Levering og udførelse

1. Sælger tager størst mulig omhu, når han modtager og udfører ordren på produkterne. Ovenstående gælder også for alle forbrugerdata, der kommer i sælgers besiddelse ved bestilling.

2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har meddelt virksomheden, eller adressen, hvor virksomheden er beliggende, hvis køber selv vælger at afhente varen. Forbrugeren er ansvarlig for at sikre, at leveringsstedet for de køretøjer, som sælger bruger i leveringen, dvs. en lastbil på 3,5 til 18 ton, er let tilgængelig.

3. Under hensyntagen til det, der er nævnt herom i punkt 4 i disse generelle vilkår og betingelser, udfører virksomheden hurtigt den accepterede ordre, medmindre der er aftalt en særlig leveringsperiode. I så fald vil de gøre deres bedste for at overholde denne periode. Hvis leveringen ikke finder sted inden for 30 dage i forhold til aftalen, og der ikke er aftalt en bestemt leveringsperiode eller i tilfælde af force majeure, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive underrettet så hurtigt som muligt. Den aftalte leveringstid er tiden mellem ordren og varens ankomst til forbrugeren.

4. I tilfælde af aflysning i henhold til foregående afsnit vil den erhvervsdrivende tilbagebetale det beløb, som forbrugeren betaler så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for 30 dage efter aflysningen.

5. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil sælger bestræbe sig på at levere en erstatningspost. Senest ved levering meddeles det klart og forståeligt, at en udskiftningsgenstand vil blive leveret. Omkostningerne ved en mulig returforsendelse er for iværksætteren.

6. Risikoen for skade og / eller tab af produkter ligger hos sælger under transport til køber.

8. Betaling

1. Medmindre andet er aftalt, skal de skyldige beløb betales på en måde, der er specificeret i webshoppen www.paulowniascandinavia.com og www.paulownianorge.com m.fl.

2. Hvis der er fastsat et depositum, kan forbrugeren ikke fremsætte krav med hensyn til udførelsen af den relevante ordre eller tjeneste, før den fastsatte forskud er betalt til sælger.

3. Forbrugeren er forpligtet til straks at informere sælger om eventuelle unøjagtigheder i de angivne betalingsoplysninger.

4. I tilfælde af at forbrugeren ikke betaler, har den erhvervsdrivende ret til, med forbehold af de lovlige begrænsninger, at opkræve forbrugeren med berettigede omkostninger, der tidligere er anmeldt til forbrugeren.

9. Klager

1. Forbrugeren skal kontrollere de leverede varer for overensstemmelse senest ved levering. Hvis forbrugeren tvivler på produktets sundhed, skal han informere sælger om sine klager skriftligt (via e-mail) senest på leveringsdagen samt dokumentere fra klare billeder med hensyn til den påståede manglende overensstemmelse eller afvigelserne i leveringen på tro og love. 2. En klage over en levering eller det leverede medfører ikke en forskydning i forbrugernes betalingsforpligtelse med hensyn til andre leverancer.

10. Transportmateriale

Den emballage, der bruges til levering, overføres til forbrugeren ved levering. Sælger er ikke forpligtet til at tage dette tilbage.

11. Lovgivning og forskrifter

Hvis det ser ud til, at en eller flere af de bestemmelser, der bruges i disse generelle vilkår og betingelser, er i modstrid med de gyldige love og regler, påvirker dette ikke gyldigheden af de andre bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser. I ovenstående tilfælde forpligter parterne sig til at blive enige om en erstatningsbestemmelse for den udløbne bestemmelse. Dette skal være i ånden af den udløbne bestemmelse.

12. Gældende lovgivning og valg af juridisk bopæl

Aftalerne mellem sælger og forbrugeren, som bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser gælder, er underlagt dansk lov og de gældende europæiske love og regler. I tilfælde af tvist er den mest berettigede part forpligtet til at indbringe dette for en kompetent domstol, der er tættest på sælgers placering.