CO2

Paulownia er verdens hurtigst voksende træ,

og det er samtidig det træ i verden, som opsuger mest CO2.

Via sine enorme blade opsuger 1 hektar med paulownia gennemsnitligt 146,3 tons CO2 pr år.

Man kan sige at paulownia træer lever af CO2 i stedet for almindeligt kvælstof. En almindelig normal biodiversiv hektar skov optager omkring 32 tons pr år.

Paulownia i plantagedrift er altså op til 140% bedre til optagelse af CO2 i forhold til almindelig skov. Og paulownia vokser i de fleste tilfælde glimrende på marginale jorder, der ikke har for høj grundvandsstand.